Clipart Jewelry

Vàng vòng, trang sức..

Thể loại: Ảnh chất lượng cao, nền trong suốt
Định dạng: PNG (200 ppi – 350 ppi, 3000 px x 2000 px)
Dung lượng: ~ 4 MB /png (x 140 PNG = 158 MB)
Download ảnh 300 ppi Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

library_photostock

Leave a Reply