Color Harmonies: Paint Watercolors Filled with Light

–  Đăng lại

Phối hợp màu sắc qua chất liệu màu nước qua các bài hướng dẫn với tranh minh hoạ màu nước tuyệt đẹp.

Sách đẹp, lý tưởng đọc trên iPad.

Thể loại: Màu sắc – Mỹ Thuật
Tác giả: Rose Edin and Dee Jepsen
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: EPUBS
Dung lượng: 6,6 MB (120 trang)
Download:  Color Harmonies: Paint Watercolors Filled with Light

 

CONTENTS

Preface
Introduction

CHAPTER 1: materials for getting started
CHAPTER 2: techniques to enhance your art
CHAPTER 3: drawing & composition
CHAPTER 4: creating harmony with color
CHAPTER 5: creating dynamic paintings

Conclusion

 

library_book

Leave a Reply