AP iPad – Crop tool

Thử tiếp cận với Affinity Photo phiên bản trên iPad qua công cụ Crop với bức ảnh dưới đây

Nhận xét, đây là bức ảnh chụp cảnh biển Phước Hải

  • Tấm ảnh bị nghiêng (so với đường chân trời)
  • Mảng bầu trời quá rộng

Bước 1: Cân lại độ nghiêng của ảnh

Trong Photo Persona (có hình logo Affinity Photo), chọn crop tool 

Ở context toolbar bên dưới, tap mũi tên trắng để truy cập vào phần mở rộng bên phải của menu

Tap công cụ “Straighten“, kẻ một đường thẳng theo độ nghiêng của đường chân trời.

Ảnh sẽ xoay lại đúng hướng với đường chân trời nằm ngang

Bước 2: Các chế độ Crop

  • Unconstrained: Crop arnh tự do
  • Original Ratio: Crop ảnh theo tỉ lệ chiều ngang chiều cao của ảnh gốc
  • Custom Ratio: Crop ảnh theo tỉ lệ chiều ngang chiều cao thiết lập như 3:2, 5:8,..
  • Absolute Dimensions: Crop ảnh chính xác theo kích thước định ra theo đơn vị px

Bước 3: Phần menu mở rộng

Các chế độ crop có chung một menu mở rộng. Phần Overlay có 4 tùy chọn

  • None
  • Thirds
  • Spiral
  • Diagonals

Nút xoay Rotate xoay khuôn crop theo chiều đứng

Nút Darken bật thiết lập màu tối cho các vùng ngoài vùng crop

 

Leave a Reply