Design Works – A Guide to Creating and Sustaining Value through Business Design

Tên đầy đủ của sách này là Design Works – A Guide to Creating and Sustaining Value through Business Design (tạm dịch là Các tác phẩm thiết kế – Hướng dẫn sáng tác và duy trì giá trị thông qua thiết kế kinh doanh)

Sách chuẩn đinh dạng EPUB nên bạn sẽ không phải băn khoăn về vấn đề chất lượng

Design Works – A Guide to Creating and Sustaining Value through Business Design
Thể loại: Quy trình thiết kế
Tác giả: Heather M.A Fraser
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: EPUB
Dung lượng: 8,2 MB (731 trang)
Downloadico_f_PDF Design_Works_by_Heather-M.A-Fraser.epub

CONTENT

Introduction

PART ONE   THE PRACTICE OF BUSINESS DESIGN

 1. Overview of Business Design
 2. Preparing for Your Quest
 3. Contextualizing Your Challenge
 4. Gear 1: Empathy & Deep Human Understanding
 5. Gear 2: Concept Visualization
 6. Gear 3: Strategic Business Design & Activation
 7. Leading Innovation & Transformation

PART TWO  TOOL KIT

Preparing for Your Quest

Contextualizing Your Challenge

 • Gear 1: Empathy & Deep Human Understanding
  Gear 2: Concept Visualization
  Gear 3: Strategic Business Design & Activation

Acknowledgments
Notes
Index

Một số trang nội dung

 

 

 

 

library_book

Leave a Reply