Đèn bàn từ ống nước sắt

Tập hợp các mẫu đèn bàn được các nghệ nhân sáng tác từ ống nước sắt và các phụ kiện của chúng. Nếu bạn là người thích “quậy” thì đây là các ý tưởng tham khảo giá trị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply