Thiết lập DHCP server trong Synology DSM6

DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol, là giao thức cấu hình Host động DHCP được thiết kế để gán địa chỉ IP tự động cho user (Client) khi đăng ký vào mạng.

HIểu sao về một DHCP server?

Trong mỗi hệ thống mạng, các thành phần tham gia (như user, computer, printer,…) đều được cấu hình TCP/IP bằng một địa chỉ IP. Các thành phần này được gọi là các máy trạm (Client). Thủ tục cấp phát địa chỉ IP thủ công hay dẫn đến việc  nhập sai, hoặc bị trùng lặp. Trong thực tế điều này càng khó khăn hơn do các máy trạm thường xuyên thay đổi, di dời,.. buộc phải cấu hình TCP/IP lại thường xuyên.

DHCP server được tạo ra với vai trò cấp phát tự động và quản lý tất cả các thông tin cấu hình cần thiết cho DHCP client trong hệ thống mạng, giúp cho thao tác cấu hình các client nhanh chóng và chính xác hơn. DHCP server cũng có chức năng tự động cập nhật thông tin khi thay đổi cấu trúc mạng mà không cần phải cấu hình lại địa chỉ IP của client. Như thế trong một hệ thống mạng phải có ít nhất 1 DHCP server và có thể có nhiều DHCP Client

 • DHCP Server là một máy chủ có chức năng quản lý cấp phát địa chỉ IP động và các dữ liệu cấu hình TCP/IP. Ngoài ra còn có nhiệm vụ trả lời khi DHCP Client có yêu cầu thuê IP.
 • DHCP Client là một máy trạm (máy khách) dùng để đăng ký, cập nhật thông tin về địa chỉ IP và các bản ghi DNS cho chính bản thân nó. DHCP Client sẽ gửi yêu cầu đến DHCP Server khi nó cần đến 1 địa chỉ IP và các tham số TCP/IP cần thiết để làm việc trong hệ thống mạng của tổ chức và trên Internet.

Quá trình 4 bước phát địa chỉ IP cho máy trạm

 1. Máy trạm (Client) khi cắm vào mạng sẽ khởi động với “địa chỉ IP rỗng” để liên lạc với DHCP Servers bằng giao thức TCP/IP. Nó broadcast một thông điệp DHCP Discover chứa địa chỉ MAC và tên máy tính để tìm DHCP Server.
  • Source IP: 0.0.0.0 vì lúc này client chưa có IP
  • DesIP: 255.255.255.255
 2. Nhiều DHCP Server có thể nhận thông điệp và chuẩn bị địa chỉ IP cho máy trạm. Nếu máy chủ có cấu hình hợp lệ cho máy trạm, nó gửi thông điệp “DHCP Offer” chứa địa chỉ MAC của khách, địa chỉ IP đề nghị, mặt nạ mạng con (subnet mask), địa chỉ IP của máy chủ và thời gian cho thuê đến Client.
   • Source IP: là IP của DHCP.
   • Des IP: Ip của client
   • Source MAC: của DHCP server
   • Des MAC: PC 1

  DHCP Server sẽ không cấp phát địa chỉ IP vừa đề nghị cho những client khác trong suốt quá trình đàm phán. Nếu trong thời gian mà máy trạm ko có phản hồi lại thì DHCP sẽ thực hiện thu hồi lại IP này

 3. Client nhận DHCP Offer và gửi gói tin Request để xác nhận muốn sử dụng IP được cấp.
 4. DHCP server gửi về gói ACK. Xác nhận đồng ý cho PC xài.

DHCP tập trung việc quản lý địa chỉ IP ở các máy tính trung tâm chạy chương trình DHCP. Để máy trạm có thể nhận địa chỉ IP từ máy chủ DHCP, bạn phải khai báo cấu hình để máy trạm “nhận địa chỉ tự động từ một máy chủ”. Một khi tùy chọn được thiết lập, máy trạm có thể “thuê” một địa chỉ IP từ máy chủ DHCP bất cứ lúc nào. Phải có ít nhất một máy chủ DHCP trên mạng. Sau khi cài đặt DHCP, bạn tạo một phạm vi DHCP (scope), là vùng chứa các địa chỉ IP trên máy chủ, và máy chủ cung cấp địa chỉ IP trong vùng nầy.

DHCP là một thuận lới rất lớn đối với người điều hành mạng. Nó làm yên tâm về các vấn đề cố hữu phát sinh khi phải khai báo cấu hình thủ công.

Thiết lập DHCP server trên DSM 6

 • Vào Control Panel > DHCP Server
 • Chọn LAN 1 (là cổng LAN đang kết nối với Router) Click Edit

Kiểm chọn Enable DHCP server

 • Primary DNS: IP của router trong mạng nội bộ
 • Secondary DNS: IP của google
 • Subnet list (Scope): Là các khoảng IP dùng để cấp tự động cho account kết nối vào mạng nội bộ
 • Start IP address – End IP address: Giới hạn một khoảng IP mà DHCP dùng để cấp phát. Có thể có nhiều khoảng.

Một số thuật ngữ trong DHCP server

 • DHCP Server: máy quản lý việc cấu hình và cấp phát địa chỉ IP cho Client
 • DHCP Client: máy trạm nhận thông tin cấu hình IP từ DHCP Server
 • Scope: phạm vi liên tiếp của các địa chỉ IP có thể cho một mạng.
 • Exclusion Scope: là dải địa chỉ nằm trong Scope không được cấp phát động cho Clients.
 • Reservation: Địa chỉ đặt trước dành riêng cho máy tính hoặc thiết bị chạy các dịch vụ (tùy chọn này thường được thiết lập để cấp phát địa chỉ cho các Server, Printer,…..)
 • Scope Options: các thông số được cấu hình thêm khi cấp phát IP động cho Clients như DNS Server(006), Router(003)


Tham khảo từ các nguồn
http://vdo.vn/cong-nghe-thong-tin/cac-khai-niem-co-ban-ve-dhcp.html
https://www.wattpad.com/story/315218-29-trình-bày-nguyên-lý-hoạt-động-của-dhcp
http://cntt309.forums-free.com/cai-d-at-va-cau-hinh-dhcp-server-full-t68.html

Leave a Reply