Affinity Photo trên MacOS

Chương Trình đào tạo từ xa – Thành thạo Affinity Photo trên MacOS trong 10 buổi


Affinity Photo là gì?

Bài 1 – tổng quan và thiết lập

 • Giới thiệu (phần mềm, giao diện, persona, công cụ, studio)
 • Tạo tài liệu mới
 • Công cụ:
  • Các thao tác trên màn hình (Zoom, Pan, Rotate,.. ) – Studio Navigation,
  • Document size – Canvas size – Crop
  • undo – redo – Studio History
 • Các chế độ hiển thị (Grid, Ruler, Guide, Snap,..)
 • Các thiết lập cơ bản (đơn vị, hệ màu, canvas, reset default factory)
 • Các khái niệm cơ bản: pixel, resolution, vector – bitmap

Bài 2:  Điểm và đường nét

 • Note và Path
  • Pen tool
  • Node tool
  • Coner tool
  • Eraser
 • Brush – stroke and Sculpt mode
 • Studio Stroke, Brush

Bài 3: shape

 • Rectangle

Bài 4: đối tượng

 • Transform
  • Copy – Duplicate
  • Scale – Rotate – Shear – Flip
  • Convert to curve
  • Studio Transform, Studio Constraints
 • Group
 • Align, arrange
 • Boolean
 • Studio Symbol
 • Studio appearance

Bài 5: Màu Sắc

 • Các hệ màu
 • Stroke và Fill
 • Solid và Gradient
 • Transparency
 • Công cụ: Color Picker
 • studio color, appearance

Bài 6: Hiệu ứng (Effect)

 • Studio Layes
 • Layer FX
 • Mask
 • Noise

Bài 7: văn bản

 • Chữ nội dung – Frame text
  • Các định dạng character, paragraph
  • lề, cột
  • list
  • character và paragraph, Style
  • Tabs, Glyphs, Typography
 • Chữ tiêu đề – Art text
  • Trang trí
  • text along path
  • Convert to curve

Bài 8: hình ảnh

 • hiệu ứng mặt nạ

Bài 9: Xuất file

 • Thông tin bản quyền (Fields)
 • Xuất file ảnh
 • Xuất file PDF

Bài 10: vẽ kỹ thuật số

 • Phát thảo và vẽ vector
 • perspective, isometric

0977khôngtám5588 – Lê Minh Thành