LỚP HỌC KHÔNG ĐỊA CHỈ

Đây là chương trình học các kỹ năng về phần mềm, kỹ thuật dành cho hoạ sĩ thiết kế tự học theo từng bài + bài tập cho đến hết chương trình

Những cái trong khoá học

 • Học viên có thể trả phí từng bài mà không phải trả 1 lần hết cả khoá học.
  • Bài giảng: 100k (kèm bài tập)
  • Bài giải bài tập: 150k
 • Học viên được quyền chia sẻ không giới hạn các bài học, bài tập.
 • Học viên được người hướng dẫn trả lời các thắc mắc trong mỗi bài tập, bài học
 • Học viên được cấp chứng chỉ Họa Sĩ Thiết Kế từ trung tâm Viết Chì Gỗ sau khi hoàn thành tất cả các buổi học và các bài tập trong khoá học
 • Giải thưởng dành cho học viên nhất lớp

Những cái KHÔNG trong khoá học

 • Viết Chì Gỗ không gởi bài trước. Mỗi bài học sẽ được gởi trong từng khung giờ cụ thể.
 • Viết Chì Gỗ không trả lời các thắc mắc bài học cho người ngoài lớp
 • Viết Chì Gỗ không nhận học phí trực tiếp. Học phí được chuyển khoản và xác nhận bằng email trước mỗi bài học.
 • Viết Chì Gỗ không chép file bài học cho học viên. Toàn bộ video sẽ được chia sẻ qua internet.


vietchigo


TK: 7513947  – Ngân hàng ACB, chi Nhánh Phan Đăng Lưu.
Lê Minh Thành – 0977khôngtám5588 – vietchigo@gmail.com

Thông tin Học viên chuyển khoản: Họ tên – Bài số  – Lớp

Ví dụ  Lê Minh Thành – bài học 5 – lớp Affinity Publisher (hoặc bài tập 3 – lớp Affinity Photo)

– Kiến thức vượt qua mọi khoảng cách –