AFP iPad – Đổi màu với Colour Replacement brush

Chức năng của Colour Replacement Brush Tool là đổi màu pixel với màu Foreground wrong Colour Studio.

Các điểm ảnh chịu ảnh hưởng từ công cụ Colour Replacement Brush được xác định như sau:

 • Màu điểm ảnh dưới công cụ khi bạn tap lên ảnh.
 • Dù cho các điểm ảnh trong cùng một vùng chọn.
 • Các điểm ảnh có bao gồm màu nét cọ.
 • Thiết lập Tolerance (bên dưới).
Hình gốc

 

Các thiết lập

 • Width — Độ lớn nét cọ (px).
 • Opacity — Độ dầy nét cọ (0% là trong suốt).
 • Flow — Độ nhanh của hiệu ứng khi đường cọ quẹt qua (1% là rất chậm, 100% là ngay tức thì).
 • Hardness — Độ cứng cọ (100% là cọ sắc nét nhất, 0% là biên cọ nhòe nhất).
 • More — Hiển thị thêm các thiết lập nâng cao.
 • Colour — Chọn màu cọ.
 • Tolerance — Độ chính xác mảng hiệu ứng (0% màu mới chỉ áp chính xác vùng cọ chạm lên màn hình, giá trị này càng cao thì vùng màu mới sẽ càng rộng so với vùng cọ chạm).
 • Continuous — Ở trạng thái mặc định là tắt, lúc này vị trí chạm đầu tiên sẽ được áp màu, nếu là bật thì chỉ áp màu khi điểm chạm di chuyển.
 • Contiguous — Ở trạng thái mặc định là BẬT, chỉ có các điểm ảnh đủ điều kiện kế cận nhau dưới nét cọ được áp màu mới. Nếu là TẮT tất cả các điểm ảnh đủ điều kiện dưới nét cọ sẽ được áp màu mới, ngay cả các điểm không kế cận nhau.
 • Force pressure to control size — Bật tắc điều khiển nét cọ theo lực nhấn ở các thiết bị có trang bị màn hình cảm ứng với lực nhấn.

Điều này sẽ ghi đè lên kiểu brush mặc định. Công cụ này có thể được hỗ trợ với nét cọ đặc biệt trong Brushes Studio.

Vùng cọ màu xanh tô đè lên màu da


Tham khảo: http://photoshopdesire.com/how-to-change-background-color-for-studio-portraits-photography-easily-in-photoshop-tutorial/

Leave a Reply