Các biểu tượng sáng tạo trên cửa nhà vệ sinh

Bất cứ đâu có nghệ thuật là ở đó sẽ có hài hước, bởi lẽ trên thế gian không thiếu nhà nghệ sĩ vui tính đầy sáng tạo.

Lưu ý là sẽ có 1 số biểu tượng khá trừu tượng, bạn sẽ cần tham khảo thêm chú thích mới hiểu được.

Men và Women
Batman và CatWoman

2 chữ WC

Cấu trúc di truyền

Có bi và không bi

Nhà vệ sinh cho người công giáo

Chai và Ly

Từ nhà thiết kế Tamara Eve Jerardo
Từ nhà thiết kế Tamara Eve Jerardo
Football và Shopping

Cock và Pussy

Sự khác nhau khi xả beer

Một câu Slogan nổi tiếng

Đơn giản và Phức tạp

Leave a Reply