Calendar trong DSM synology

Calendar là một tính năng không thể thiếu trong công việc, đảm bảo việc lên kế hoạch đúng tiến độ và lưu giữ các thông tin quan trọng để dẫ dàng tra cứu lại sau này. 

Trong hệ điều hành DSM của synology với các dòng ổ mạng đã có tích hợp calendar với nhiều tính năng mạnh mẽ để quản lý công việc trong môi trường làm việc nhóm.

Nếu bạn đã sử dụng google calendar hay Apple calendar thì sử dụng calendar trong synology khá tương tự. Bao gồm các tính năng hữu ích như

  • Hỗ trợ nhiều calendar
  • Quản lý công việc trong một ngày và nhiều ngày
  • Ẩn hiện calendar
  • Chia sẻ và phân quyền calendar
  • Xuất nhập calendar tương thích với google và Apple calendar
  • Lập danh sách việc và nhắc nhở deadline

Cài đặt và mở giao diện calendar

Calendar nằm trong gói Productivity của Package Center. Để cài đặt bạn chỉ cần click vào install

Tạo calendar mới

Click 3 dấu chấm bên phải của dòng CALENDAR trong thanh sidebar bên phải

Nhập thông tin sự kiện

Để nhập sự kiện hay task, bạn chỉ cần nhấp kép lên ô ngày của calendar trong chế độ week hay month.

Chia sẻ và phân quyền

Nhu cầu thường thấy nhất là việc lên lịch công việc cho cả nhóm, và như thế cần phải cho cả nhóm thấy được kế hoạch công việc chung và có thể cấp quyền cho một vài thành viên có thể thêm bớt các sự kiện trong calendar đó

với thành viên trong cùng một hệ thống mạng DSM bạn chọn Share to DSM User để chia sẻ, phân quyền. Với các thành viên ngoài hệ thống mạng, bạn sử dụng đường link Public share

Ẩn và Hiện

Để không hiển thị calendar bên thanh sidebar bên phải, bỏ kiểm dòng Visible in calendar list (dòng đầu tiên bên dưới)

Để hiển thị lại calendar, bạn có thể điều chỉnh trong Settings bằng 2 cách

Click vào Avatar góc dưới, trái vào chọn Settings

cũng có thể vào Settings trong thanh sidebar bên phải

import và export calendar

Trong menu options calendar (3 dấu chấm bên phải dòng CALENDAR) trong hình minh họa trên, bạn dễ dàng tìm ra dòng import để bạn có thể import các file định dạng .ics hoặc import trực tiếp từ google calendar

Và để export calendar nào bạn mở option menu băng cách click vào tam giác nhỏ bên phải calendar đó trong sidebar bên phải giao diện.

Nhập ghi chú, nhắc việc

Một cách cụ thể là khi bạn dự định làm bao nhiêu việc trong ngày hôm đó, bạn cần phải lập 1 danh sách nằm riêng trong ngày đó.

Thêm nhắc việc ngày hiện tại

Với ngày khác

Khi hoàn thành, bạn stick vào vòng tròn nhỏ trước nó để kiểm chọn, và ngay lập tức nó sẽ biến mất. Nếu lỡ tay, bạn có thể undo lại từ dòng bên dưới

Leave a Reply