DS – Lỗi “Domain name can’t be resolved”

Mình vừa “nâng cấp công nghệ”  Modem H646EW của Viettel và Synology bị “mất” Quickconnect với câu báo lỗi “Domain name can’t be resolved. Please change your DNS server address to 8.8.8.8 and try again

Lỗi này thực sự rất đơn giản nhưng với người dùng không chuyên thì cũng mất một thời gian kha khá để mày mò, đặc biệt là không có câu trả lời nào về trường hợp này ở trên mạng (tiếng Anh và cả tiếng Việt).

Nếu bạn gặp thông báo như thế thì hãy làm như sau đây

  • Vào Control Panel > Network > General
  • Kiểm chọn dòng Manually configure DNS server và nhập vào 2 dãy số
    • Preferred DNS Server: 8.8.8.8
    • Alternative DNS Server: 8.8.4.4
  • Click Apply

Leave a Reply