Đường Gươm Nguyên Bá – Mùng 3

Là một trong những tuồng mình thích nhất.. đặc biệt là nhân vật ông vua (do nghệ sỹ Thanh Sang đóng). Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh chàng thư sinh nghèo trong vở “Bên Cầu Dệt Lụa”, trong tuồng này bạn sẽ thấy ông hóa thân thành 1 vì vua nghiêm minh, mạnh mẽ đến sắt đá.

Trong buổi dạ yến do Sứ quân khoản đãi mừng chiến thắng. Thượng tướng Nguyên Bá đã tỏ tình cùng Thủy Cúc vì không biết nàng là hôn thê của thái tử Ngũ Châu. Biết được việc này, Ngũ Châu tìm đến tận tư dinh của Nguyên Bá toan giết chàng vì cho là mình bị sỉ nhục. Sứ quân đến kịp ngăn cản trận đấu và trừng phạt Ngũ Châu bằng cách buộc Ngũ Châu phải theo Thiền Sư Đông Sơn lên núi Triều Vân học đạo 3 năm. Để thử lòng người mình yêu mến, sứ quân ra lệnh Nguyên Bá đưa Thủy Cúc lên núi Triều Vân thăm Thế tử Ngũ Châu rồi Ngài cải trang theo dò xét. Dịp đó sứ quân biết Ngũ Châu không học đạo mà chỉ luyện võ nên chưa sửa đổi tâm tính tiểu nhân, cho đến khi Ngũ Châu ra lệnh Nguyên Bá hủy họai nhan sắc Thủy Cúc thì Sứ quân xuất hiện trừng phạt cả hai thầy trò bằng cách buộc Thiền Sư Đông Sơn phải cắt thủ cấp Ngũ Châu. Con của Thiền Sư là Lâm Vũ tự sát để lấy thủ cấp cho Đông Sơn mang về kinh dâng nạp. Nơi đây, sứ quân buộc Đông Sơn phải cho Lâm Vũ thay Ngũ Châu nối ngôi Ngài, Đông Sơn đành chấp thuận và hẹn một năm sau.

Sứ quân cũng ra lệnh tác hợp Nguyên Bá và Thủy Cúc, nhưng chàng không chấp thuận nên bị hạ ngục. Một năm sau … Thiền sư trở xuống kinh đô báo tin Lâm Vũ đã chết. Sứ quan ra lệnh tha Nguyên Bá và yêu cầu chàng kế vị mà lo cho trăm họ. Bấy giờ, Nguyên Bá mới tiết lộ sự thật: Một đêm mưa năm trước, chàng đã bị kẻ gian ám hại, nhưng đã bị chàng chặt đứt một cánh tay, cũng nhờ vậy Nguyên Bá biết kẻ đó là Thế Tử Ngũ Châu. Chàng tin rằng sau một năm học đạo, Thế tử đã trở nên người.. (trích http://mp3.zing.vn/album/Duong-Guom-Nguyen-Ba-Chi-Tam-Thanh-Sang-Thanh-Kim-Hue-Minh-Vuong/ZWZ97IIC.html)

 

Thể Loại: Cải Lương
Định Dạng: mp3
Dung lượng: 51 MB
Download: Đường Gươm Nguyên Bá
Soạn giả: Nghệ sĩ Hoa Phượng
Nghệ sỹ: Minh Vương, Thanh Tuấn, Chí Tâm, Thanh Sang, Viễn Sơn, Thanh Kim Huệ, Hồng Nga, Văn Chung, Tư Rọm.

Leave a Reply