Đường nét và khả năng tạo hình (2/3)

(tiếp theo) bài 1: ĐƯỜNG NÉT – Khái niệm và ý nghĩa

Đường nét và khả năng tạo hình

  1. Đường tạo ra hình dạng (Shape)
 1. Đường tạo ra khối (Form, Volume)
  • Khối do các đường song song
  • Khối do các nét
  • Lên khối do tô bóng
  • Khối do xoay tròn: Khối cầu được tạo thành từ vòng xoay 360o của nữa hình tròn quanh trục đường kính. Hình nón, hình trụ cũng được tạo ra theo cách này.
 2. Đường tạo ta chất liệu (texture)
 3. Đường tạo chất liệu bằng các khoảng hở khác nhau của đường nét
 4. Đường tạo ra không gian (space)
  • Đường chia cắt không gian

Đường tạo ra cảm giác

 1. Đường tạo chiều sâu (phối cảnh)
 2. Đường tạo ra chuyển động
 3. Đường tạo ra sự biến dạng
  • Làm cong đường thẳng: 2 đường thẳng song song nằm ngang dường như bị cong ra ngoài khi nằm trên các đường thẳng ly tâm
  • Làm ngắn 1 đoạn: Đường màu cam bên dưới có vẻ ngắn hơn đường ở trên? thật ra chúng bằng nhau đó.
 4. Đường nét vô hình (Implied line): Nhìn vào tranh bạn sẽ bị cuốn mắt về ngôi nhà

  Đường là hướng mắt nhìn trong Christina’s World by Andrew Wyeth

Các tác phẩm hội hoạ sử dụng đường nét

Fred Sandback Untitled, bas-relief, diptych 1999
Composition with Red, Yellow and Blue by Piet Mondrian
The Blood of Fish, c.1898 của Gustav Klimt (Úc)
Roy Lichtenstein
Standing Female Nude (Pablo Picasso)

Nghệ thuật sắp đặt sử dụng đường nét

 


Giáo trình giảng dạy Nghệ Thuật Thị Giác trường ĐHMT

http://nwsa-2dart.blogspot.com/2012/08/all-about-line.html

The Meaning of Lines: Developing A Visual Grammar

Elements of Art: Line


http://www.ehow.com/about_5382450_types-lines-art-drawing.html

Leave a Reply