Quả trứng phục sinh chocolate

Thêm 1 bài về vẽ quả trứng phục sinh mà… ăn được, đó là quả trứng bằng chocolate. Thực ra các thao tác tương tự như bài hướng dẫn trang trí quả trứng mình đã soạn hôm kia, chỉ khác là đây là quả trứng rỗng ruột và áp màu sô cô la mà thôi

Khối trứng bắng đầu từ hình nửa quả trứng (nhắc lại bài đăng vừa rồi)

 • Cắt nửa quả trứng từ 1 quả trứng (cách vẽ quả trứng bạn xem ở đây)
  • Dùng Line tool CS6t_Line vẽ 1 đường thẳng đứng dài hơn chiều cao quả trứng.
  • Sử dụng bảng lệnh Align với các công cụ Horizontal Align Center align_VerCenter và Vertical Align Center align_HorCenter để cân 2 hình vào giữa nhau
  • Dùng Selection tool CS6t_selection quét chọn cả 2 hình. Click chọn công cụ Divide pathfinder_divide trong bảng lệnh Pathfinder để cắt rời thành 2 mảng
  • Click phải lên “trứng”, chọn Ungroup. Click chọn nửa quả trứng bên phải, nhấn delete. Giờ ta chỉ còn nửa của bên trái hình quả trứng.

Quả trứng rỗng ruột

 • Dùng Selection tool CS6t_selection click chọn nửa quả trứng, giữ phím , kéo nhân bản thêm 1 nửa hình tròn
 • Điều chỉnh nửa hình tròn mới này nằm lên hình tròn trước: đây sẽ là phần cắt bỏ tạo ra khoảng rỗng của quả trứng. Chọn cả 2 hình
  • Dùng bảng lệnh Align cân 2 hình lên nhau, chừa ra khoảng “vỏ” trứng
  • Click Minus front pathfinder_minus, bảng lệnh Pathfinder để cắt mảng trên xuống hình dưới, tạo thành tiết diện như dưới đây.
 • Xoay tiết diện 360o
  • Đổ màu và bỏ viền tiết diện (Fill color  #e6e6e6, Stroke color không màu)
  • Chọn tiết diện, Mở Effect > 3D > Revolve
   • Kiểm chọn Preview: Hiển thị kết quả khi đang chỉnh
   • Angle: 360o : Xoay hết 1 vòng tròn
   • Chọn Offset from: Right Edge: Xoay quanh cạnh bên phải

Tiết diện giờ đã thành khối trứng 3D sô cô la

Quả trứng mất phần trên

 • Dùng Selection tool CS6t_selection, click, giữ , kéo quả trứng để nhân bản ra quả trứng khác
 • Trong bảng lệnh Apearence, tắt hiển thị hiệu ứng 3D revolve (click lên biểu tượng con mắt bên trái). Quả trứng trở về dạng tiết diện.
 • Dùng Rectangle tool CS6t_shape_rec vẽ hình chữ nhật phủ lên nửa phần trên của tiết diện
 • Chọn cả 2 hình, trong bảng lệnh Pathfinder click nút Minus front pathfinder_minus như trên để cắt bỏ phần trên tiết diện.
 • Vào lại bảng lệnh Apearence, bật hiển thị hiệu ứng 3D revolve. Quả trứng giờ chỉ còn phần dưới.

Nửa quả trứng rỗng ruột cắt theo chiều dọc

 • Vẫn thao tác nhân bản ra quả trứng khác bằng Selection tool CS6t_selection (giữ phím )
 • Mở lại hộp thoại 3D Revolve từ bảng lệnh Appearence
  • Kiểm chọn Preview: Hiển thị kết quả khi đang chỉnh
  • Angle: 180o : Chỉ xoay nửa vòng tròn
  • Chọn Offset from: Right Edge: Xoay quanh cạnh bên phải

Lưu ý: illustrator không chuyên về 3D nên khó tạo chất liệu, nếu là sô cô la bạn nên giảm độ bóng để tả được bề mặt bột nâu đặc trưng.

Leave a Reply