Hiệu ứng mảng trắng đen

Có nhiều cách thể hiện hiệu ứng bóng mờ độc đáo thay vì sử dụng kiểu gradient bình thường. Trang này sẽ được cập nhật liên tục về các hiệu ứng về mảng trắng đen nghệ thuật, mà bắt đầu từ những hiệu ứng thường thấy nhất.

Hiệu ứng Threshold

Hiệu ứng Engraving Lines

Cái này hay dùng trong tiền

Hiệu ứng Halftone

Hiệu ứng Pixelate

Hiệu ứng Silhouette

Hiệu ứng mã ascii

Hiệu ứng Typography

Hiệu ứng Scribble

Hiệu ứng Tram

 

Leave a Reply