Sửa lổi trình duyệt bị đổi font

Một ngày bạn mở safari và nhận ra các trang web bị đổi font một cách bất thường. Duyệt web bằng chrome cũng cho hiện tượng tương tự. Đó là do các font bị “đụng” nhau từ một lần bạn cài đặt font đâu đó trước đây.

  1. Mở font book trong Application
  2. Chọn user, nhấn ⌘_A chọn hết các font đang sử dụng
  3. Click chọn “Resolve Automatically

chuyên đề hệ điều hành MacOS

Leave a Reply