GarageBand Mac – Tạo 1 file nhạc

Được xem là thao tác đơn giản nhất để hình thành một lối đi chinh phục phần mềm biên tập nhạc chuyên nghiệp miễn phí của Apple. Chúng ta sẽ tạo 1 file nhạc đơn giản nhe

1. Tạo mới một project

Vào File > New  để tạo 1 project mới. Một cửa sổ hoành tráng hiện ra.

Để khỏi lăn tăn, bạn chọn Empty Project, và click Choose để vào phần chọn lựa tiếp theo

chọn Software Instrument để tự soạn nhạc bằng máy tính Mac

2. Chọn nhạc cụ và thiết lập chơi nhạc bằng bàn phím

Cột cửa sổ bên trái, bạn có thể chọn rất nhiều loại nhac cụ

Nếu Musical Typing không xuất hiện bạn có thể bật nó lên trong Window > Show Musical Typing

Nguyên dãy phím giữa (màu trắng và màu đen), từ phím A đến dấu  ‘  là các phím đàn như piano, nhấn vào các phím này để chơi đàn.

 • Pitch Bend: nhấn 1 hoặc 2 để nhéo tiếng trong khi giữ phím âm thanh
 • Modulation: độ luyến láy. Nhấn 4 – 8, hoặc nhấn 3 để tắt modulation
 • Octave (C2) Bát độ Là khoảng phím bấm đàn piano (màu xanh) do bàn phím không thể hiển thị hết cả dãy phím piano.
  • Nhấn Z: Trượt khoảng màu xanh về bên trái (âm trầm)
  • Nhấn X: Trượt khoảng màu xanh sang phải (âm cao)
 • Velocity (98) Vận tốc
  • Nhấn C: Tăng velocity
  • Nhấn V: Giảm velocity
 • Turn sustain on or off: Nhấn phím Tab tạo hiệu ứng tiếng ngân vang.

4. Thu âm lại đoạn nhạc

Nhấn nút đỏ để thu lại đoạn nhạc đang chơi, hoặc nhấn spaceBar để dừng thu

Nghe lại đoạn nhạc đã thu hoặc dừng bằng phím spaceBar

5. Lưu lại project hoặc xuất file âm thanh

Bạn có thể lưu project để lần sau tiếp tục, hoặc xuất ra file nhạc thành phẩm để sử dụng luôn

  • Lưu Project: File > Save 
  • Xuất file âm thanh: Share > Export Song to Disk..

GarageBand sẽ xuất ra định dạng m4a ở Quality cao nhất.

Leave a Reply