GarageBand Mac – Thao tác với sound track

Các thao tác với track trên GarageBand MacOS

Tạo track mới

Click dấu + hoặc click phải

Chọn track

 • Chọn 1 track: Click lên thanh ở trên
 • Chọn nhiều track
  • Giữ phím Shift, click chọn thêm
  • Quét chuột chọn vùng

Cắt gộp track

 • Cắt track – Split Regions at Playhead : ⌘ T
 • Gộp track – Join Regions : ⌘ J

Audio track và Instrument track

 • Zoom in/out ⌘ ▷/◃ hay nhấn ⇧⌥ khi cuộn chuột
 • Solo/Unsolo the selected track S

Playhead

 • 1 ↵ ⟶ Di chuyển Playhead đến đầu khung nhạc
 • ⌥  ↵ ⟶ Di chuyển Playhead đến đuôi Track cuối cùng
 • Move forward .
 • Move back ,

TRACK

 • Move track to playhead
 • Cắt track – Split Regions at Playhead : ⌘ T
 • Gộp track – Join Regions : ⌘ J

Leave a Reply