GIMP – Hỏi nhanh

Chuyên trang những thắc mắt thường gặp khi thao tác tren GIMP 2.10

Content Aware fill trong GIMP

Là chức năng Resynthesizer bạn phải cài đặt thêm dưới dạng Plugin

Đóng đường path

nhấn giữ ⌘ và click đầu cuối cùng

Chuyển nhanh qua zoom

Nhấn ⌘ khi trượt mặt chuột

Chuyển nhanh qua hand

nhấn space

Các bảng lệnh (panel) nằm ở đâu?

Trong Windows > Dockable Dialogs > 

Để bỏ phần background thừa trong suót bên ngoài (Trim image)

Trong Image > Crop to content

Leave a Reply