Graphic Design School

Với chút vốn từ tiếng Anh ít ỏi, hay chịu khó ngồi tra 1 chút, bạn sẽ tiếp cận được cả một nguồn kiến thức bao la và chất lượng (sách tiếng việt thì hạn chế hơn nhiều). Đây là một trong những quyển sách giá trị để nói lên điều đó.

Điều trước tiên, quyển sách này là ebook hẵn hoi chứ không phải sách scan, nên các chữ là text để bạn tha hồ copy, paste mỗi khi cần tra từ, và phần mục lục có các đường link đến các chương tương ứng. Kế tiếp thì y như cái tên gọi của nó, Graphic Design School (Giáo trình thiết kế đồ họa) và The Principles and Practice of Graphic Design (Các nguyên lý và thực hành thiết kế đồ họa), sách giới thiệu hầu như tất cả những kiến thức mà một nhà thiết kế cần trang bị một cách chuyên nghiệp và khoa học. Tất nhiên là muốn chuyên sâu vào 1 lĩnh vực nào thì bạn cần phải nghiên cứu nhiều hơn.

GRAPHIC DESIGN SCHOOL
The Principles and Practice of Graphic Design

Tác giả: David Dabner – Sandra Stewart – Eric Zempol
Phát hành: John Wiley
Thể loại:
 Thiết Kế Đồ Họa
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: PDF
Dung lượng: 104,4 MB (210 trang)

Download Graphic Design School 5ed by David Dabner

CONTENTS

INTRODUCTION

PART ONE: PRINCIPLES

UNIT ONE: RESEARCH AND CONCEPTS

 • Basics of research
 • Linear reasoning/lateral thinking
 • Exploratory drawing 16 Visualizing ideas
 • Theories of image and text 20 Audiences, markets, and concepts
 • Scheduling, organizing, and finalizing
 • Unit 1: Assignments

UNIT TWO: FUNDAMENTALS OF COMPOSITION

 • Basics of composition
 • Form and space
 • Symmetry/asymmetry
 • Basic principles of design layout
 • Styles of layout
 • Pace and contrast
 • Size and format
 • Identity and extended systems
 • Photography and illustration
 • Unit 2: Assignments

UNIT THREE: FUNDAMENTALS OF TYPOGRAPHY

 • Typography and meaning
 • The anatomy of type
 • Understanding and selecting typefaces
 • Spacing
 • Readability and legibility
 • Typographic emphasis and hierarchy
 • Typographic rules/boxes and ornaments
 • Text as image
 • Unit 3: Assignments

UNIT FOUR: FUNDAMENTALS OF COLOR

 • Color terminology
 • Color legibility, contrast, and harmony
 • Color associations
 • Color as information
 • Unit 4: Assignments

PART TWO: PRACTICE 100

UNIT FIVE: TOOLS AND TECHNOLOGIES

 • Photography basics and sourcing images102 Page-assembly programs
 • Photoshop
 • Illustrator
 • Flash/After Effects
 • Unit 5: Assignments

UNIT SIX: PRINT PRODUCTION AND PRESENTATIONS

 • Preparing files for print
 • Creating a convincing presentation
 • Paper stocks and finishing
 • Printed color
 • Print media
 • Digital printing
 • Correcting color proofs and press check
 • Unit 6: Assignments

UNIT SEVEN: WEB AND INTERACTIVITY

 • Project development process overview
 • Project structures
 • Web tools
 • Initial consultations
 • Information architecture (IA)
 • Flowcharts and wireframes
 • Common elements of a web layout
 • Designing for the web
 • Mobile application design
 • Working with content
 • management systems
 • Banner ad design
 • Search engine optimization (SEO)
 • Online portfolios
 • Unit 7: Assignments

UNIT EIGHT: EXPERT PATHS AND COLLABORATIONS

 • Resources
 • Glossary
 • Bibliography
 • Online resources
 • Index
 • Acknowledgments

library_book

Leave a Reply