Graphic iPad – câu hỏi thường gặp

Chuyên trang những thắc mắc thường gặp trên ứng dụng Autodesk Graphic trên iPad

Nối 2 node của một đường path

Vào bảng lệnh Transform   > Path > close path

Chuyển Path thành shape

Vào bảng lệnh Transform  > Path > Outline Stroke

Chuyển Text thành Shape

Vào bảng lệnh Transform  > Path > Text: Convert Text to outline

Di chuyển tâm vùng màu Gradient – Radial

  • Tap chọn mảng đã có màu gradient
  • Tap thêm cái nữa để xuất hiện các điểm chỉnh màu gradient

Đổi hướng 1 nhánh tiếp tuyến khi khi đang vẽ đường path bằng Pen tool

Chạm thêm 1 ngón tay lên màn hình

“Không màu” nằm ở đâu?

  • Nằm ở ô cuối cùng của Palette trong bảng lệnh Fill và Stroke color (góc dưới, bên phải)
  • hoặc giảm thanh trượt opacity bằng 0

Có thể vừa nhân bản vừa di chuyển một đối tượng? Ví dụ như vẽ 1 hàng rào với 1 hàng cột dọc?

Hiện tại là không có chức năng duplicate trong khi Move. bạn có thể sử dụng 1 trong 2 cách như sau

  • Cách 1: Vẽ 1 cây cột rồi ‘Paste in Place‘ nhiều lần, di chuyển cái cuối cùng đến vị trí thích hợp và ‘Distribute Horizontally‘ chúng lại với nhau thành 1 hàng
  • Cách 2: Có thể lợi dụng “Dash” của Stroke để tạo 1 đường thẳng đứt đoạn thành nhiều “cột dọc”. Sau đó “outline stroke” và “scale

Hiệu ứng mặt nạ với ảnh

Quét chọn cả 2 hình shape mặt nạ và ảnh bằng selection tool. Chọn combine > intersect

“Select all” trong text box?

Nếu double tap vào textbox sẽ chỉ chọn được 1 chữ và menu “Cut-Copy-Select”. Để xuất hiện “Select All” bạn chỉ cần double tap và giữ ngón tay lên textbox trong 2 giây

Không thấy hiệu ứng trong Effects Studio

Các layer trong Effects studio nằm chồng lên nhau theo kiểu cái chót nằm trên cùng

Các bài viết về Autodesk Graphic trên iPad

Leave a Reply