AD Mac – Trái tim ngoằn ngoèo

Có thể có rất nhiều cách để tạo ra 1 hình trái tim ấn tượng như dưới đây, nhưng không phải cách nào cũng dễ thực hiện mà vẫn đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ. Bài hướng dẫn dưới đây là cách mình đã làm và hài lòng với kết quả thu được.

1. Vẽ hình trái tim

Cho dù bạn muốn biến tấu thế nào đi nữa thì trước hết, chúng ta cũng phải cần 1 trái tim đã. Chọn hình trái tim  từ thư viện shape, bỏ fill, để stroke xám

2. Vẽ đường thẳng ngang

  • Dùng pen tool , nhấn thêm ⇧,  để vẽ một đường ngang.
  • Dùng Move tool , nhấn thêm ⌥, , nhấn thêm ⇧, kéo đường ngang để nhân bản. Sau đó Nhấn ⌘ J để nhân bản liên tiếp thành các sọc ngang phủ hết hình trái tim.
  • Dùng Move tool  , rà vào cạnh bên cho đến khi con trỏ chuyển thành 2 mũi tên chéo nhau, kéo xiên các thanh ngang từ 1 cạnh bên.
  • Group hết các layer hiện có và giảm opacity để còn các đường lờ mờ

3. Vẽ các đường ZigZag lấp đầy bên trong trái tim

Dùng pen tool  chấm các điểm theo các đường xiên và cạnh hình trái tim. Bạn có thể phải vẽ 2 đường do trái tim bị khuyết ở cạnh trên

Trái tim ngoằn ngoèo đã thành hình, và tất nhiên bạn sẽ thấy không ổn với các góc nhọn hoắc do các đường ZigZag tạo thành

4. Làm các bớt nhọn các góc đi

  • Dùng Move tool quét chọn hết 2 đường ZigZag
  • Dùng Node tool  quét chọn hết các node, sau đó chọn smart node  trên thanh context toolbar. (bạn có thể thử với nút Smooth ở bên cạnh)

Vậy là xong.

Bạn có thể đổi màu stroke để có trái tim hồng thắm như kết quả cuối cùng dưới đây

Leave a Reply