Hiệu ứng chữ bằng vàng

Các bước tạo chữ bằng vàng

Bước 1: Tạo nền màu đen

Trên Layer Studio, tạo new Fill layer, màu đen

Bước 2: Sử dụng Art text

Sử dụng font: Futura, bold, màu trắng

Bước 3: Áp Gradient Overlay

Trong Layer FX Studio

 • Blend Mode: Normal
 • Type: Linear
 • Angle: 90o
 • RGB (215-150-0) – RGB (210-180-50) – RGB (215-150-0)

Bước 4: Áp hiệu ứng 3D

Trong Layer FX Studio

 • Radius = Depth = 100 px
 • 2 nguồn sáng
  • Light 1: Azimuth (0), Elevation (15)
  • Light 2: Azimuth (225), Elevation (5)

Bước 5: Xử lý background

Áp Gradient Elliptical vào Fill layer với 2 biên màu RGB (110-90-15) – black

Bước 6: Áp hiệu ứng Outer shadow

sản phẩm cuối cùng

Các bước tạo chữ bằng vàn

g

Bước 1: Tạo nền màu đen

Trên Layer Studio, tạo new Fill layer, màu đen

Bước 2: Sử dụng Art text

Sử dụng font: Futura, bold, màu trắng

Bước 3: Áp Gradient Overlay

Trong Layer FX Studio

 • Blend Mode: Normal
 • Type: Linear
 • Angle: 90o
 • RGB (215-150-0) – RGB (210-180-50) – RGB (215-150-0)

Bước 4: Áp hiệu ứng 3D

Trong Layer FX Studio

 • Radius = Depth = 100 px
 • 2 nguồn sáng
  • Light 1: Azimuth (0), Elevation (15)
  • Light 2: Azimuth (225), Elevation (5)

Bước 5: Xử lý background

Áp Gradient Elliptical vào Fill layer với 2 biên màu RGB (110-90-15) – black

Bước 6: Áp hiệu ứng Outer shadow

sản phẩm cuối cùng

Leave a Reply