AP iPad – Hiệu ứng chữ nước

Hiệu ứng Chữ nước trong Affinity Photo trên iPad

Bước 1: Tạo nền

Tạo file 550 x350, tìm một ảnh vân gỗ làm nền

Bước 2: Viết chữ trên mặt nền

 • Gõ chứ WET font Chalkboard SE
 • màu sắc 50% xám
 • Size: 200 pt

Sử dụng Text Studio, chỉnh Tracking và Baseline để ép các ký tự vào nhau và đẩy lệch các ký tự

Bước 3: Mở Layer FX Studio

 • Fill Opacity = 0
 • Inner shadow
 • Outer shadow
 • Bevel / Emboss

Bước 4: Thêm các giọt nước

 • Tạo layer mới, đặt tên “Drops”, vẽ các đốm đen bằng Brush tool
 • Copy hiệu ứng layer “Wet” gán vào layer “Drops”
  • Commands > Pasteboard > Copy
  • Commands > Pasteboard > Paste Style

Tác phẩm cuối cùng

1 thought on “AP iPad – Hiệu ứng chữ nước

Leave a Reply