Hiệu ứng màn hình TV

Hiệu ứng này khá đơn giản, nhưng đem lại hiệu quả khá đặc biệt cho các banner website hay các ảnh nền nghệ thuật.

  • Mở ảnh .jpg muốn áp hiệu ứng
  • Tạo Layer “New Fill Layer

  • Chuyển màu Fill layer thành màu đen, solid

  • Chuyển qua Selections Persona
  • Chọn Rectangular Marquee tool vẽ một vùng chọn hình chữ nhật vào 1/2 dưới ảnh

  • Vào Filters Studio > Affine, giảm “Scale Y” xuống tối đa
  • Thao tác trên có thể thực hiện nhiều lần để tăng độ phân giải các đường lines

  • Khi đã ưng ý, chuyển Blend mode layer “line” : overlay. Nếu muốn các đường line nhạt hơn, có thể giảm opacity

Phân vùng hiệu ứng bằng cách sử dụng Gradient tool (2 màu đen trắng) lên một Mask Layer của layer Fill

Và dưới đây là sản phẩm cuối cùng

Leave a Reply