Hiệu ứng mô hình thu nhỏ

Đây là một hiệu ứng ấn tượng và không kém phần thú vị trên Affinity Photo iPad. Với hiệu ứng này, mọi khung cảnh ngoài đời thật giống như các mô hình trò chơi thu nhỏ

Tất nhiên để tạo điều này, bức ảnh nguyên liệu của bạn phải được nhìn từ trên xuống như ảnh dưới đây

Trước tiên nhân bản ảnh để bảo toàn ảnh gốc (Commands > Duplicate)

Bước 1: Làm nhòe phần hình phía trên và phía dưới (chỉ rõ ở đường trung tâm)

 • Vào chế độ quick mask: Selections Studio: Command > Selection As Layer > Toggle “Edit Selection As Layer”
 • Phân mảng bằng Gradient tool: Photos Studio: Gradient tool (white – black – white)
 • Thoát quick mask: Selections Studio: Command > Selection As Layer > Toggle “Edit Selection As Layer”

kết quả là có được 2 vùng chọn trên và dưới, chúng ta sẽ làm nhòe 2 mảng này bằng Filters > Lens Blur

 • Giảm độ tươi màu 30% (saturation 30%) trong Adjustments > HSL Adujt

Bước 2: Vài tinh chỉnh màu sắc

 • Áp Filters > Vignette

 • Tăng contrast: 30 (Adjustments > Brightness / Contrast)
 • Tăng độ tối của cạnh trên và cạnh dưới hình lên 1 chút
  • Tạo thêm một Fill layer (Blend mode: Multiply)
  • Dùng Gradient tool với 4 color stop: grey – white – white – grey

Tác phẩm sau cùng

Video thao tác


Tham khảo: https://photoshopstar.com/photos-look-like-miniatures/

Leave a Reply