AP iPad – Hiệu ứng viền ảnh

Với những thao tác đơn giản để có được hiệu ứng viền ảnh ấn tượng, bạn có thể làm được trên Affinity Photo ở phiên bản iPad

Việc đầu tiên bạn hãy thực hiện các bước sau để hoàn thành khâu chuẩn bị

Chuyển qua Selections Persona 

Bước 1: Vẽ vùng chọn làm viền ảnh

Chọn Elliptical Marquee tool  vẽ một vùng chọn

Bước 2: Đổ màu đen vào trong vùng chọn, màu trắng cho mảng bên ngoài

 • Tô màu đen trong vùng chọn ellipse
  • Vẫn đang có vùng chọn trên ảnh, vào Filter Studio > Fill.
  • Chọn Mode: Colour, Colour: màu đen và tap “✓ ” (apply)
 • Tô màu trắng ở vùng ngoài hình ellipse
  • Đảo ngược vùng chọn trong Commands > Invert selection
  • Bạn có thể lặp lại Bộ lọc Fill một lần nữa với màu trắng hoặc chuyển qua Photo Persona, đổ màu bằng Flood Fill tool 

 

 • Thoát chế độ selection: Tap 2 ngón lên vùng chọn và chọn Delect trên menu xuất hiện

Bước 3: Làm mềm mảng đen bằng Gaussian Blur

Chọn Gaussian Blur trong Filter Studio

Bước 4: Chuyển chế độ hòa trộn layer Ellipse qua “Screen

Vậy là xong khâu chuẩn bị. Giờ bạn chỉ việc thao tác với các bộ lọc xem hiệu quả chúng đem lại như thế nào

Hiệu ứng bộ lọc Diffuse

Tạo các hạt mịn, nhám rìa ảnh

Hiệu ứng bộ lọc Halftone với Dot

Hiệu ứng bộ lọc Halftone với Line

Hiệu ứng bộ lọc Halftone với Circular

Hiệu ứng bộ lọc Halftone với Colour

Hiệu ứng bộ lọc Pixelate

Hiệu ứng bộ lọc Ripple

Hiệu ứng bộ lọc Twist

Hiệu ứng bộ lọc Auto- color

Hiệu ứng này tạo một vòng màu viền với màu tương phản với màu chủ đạo của ảnh

 

Leave a Reply