Quy trình làm 1 phim ngắn – 4/4

Phần 4 tiếp theo và hết

Bài này được chia làm 4 phần:

  1. Viết kịch bản và vẽ bảng phân cảnh
  2. Hoàn thiện giai đoạn tiền kỳ
  3. Bấm máy
  4. Biên tập phim

Community Q&A

 

Phần 4: Biên tập phim

1. Tải phim vào phần mềm biên tập phim 

Mở phim với phần mềm biên tập video. Sắp xếp các cảnh vào từng thư mục theo thứ tự để có thể truy cập các file video nhanh chóng. Điều này sẽ giúp bạn khâu quản lý trong khi làm việc. Một khi các file đã được chuyển và quản lý, là lúc bạn có thể bắt đầu cắc ghép chỉnh sửa chúng. Một số phần mềm chỉnh sửa là Avid, Final Cut Pro, và Windows Movie Maker.

Chọn một phần mềm mà bạn dễ sử dụng để có thể chỉnh sửa theo chính xác yêu cầu của bạn

2. Xử lý thô các phân cảnh

Bắt đầu đặt các đoạn phim theo trình tự thời gian. Duyệt chúng như bạn xem phim và kiểm tra tính liên tục và luồng chảy nội dung. Trong quá trình cắt thô, bạn sẽ muốn chắc chắn rằng câu chuyện có ý nghĩa. Ghi chú lại mọi khu vực mà không ổn khi duyệt xem phim. Bạn có thể nhận ra nó sau đó. Trong một số trường hợp, bạn phải quay lại các cảnh bị lỗi

3. Thêm âm thanh

Thêm các track âm thanh của lời thoại và ghép nó khớp với video. Bạn cũng có thể muốn thêm các hiệu ứng âm thanh trong giai đoạn này. Việc tách riêng các track âm thanh với track video rất quan trọng, cho phép bạn điều chỉnh âm thanh như tăng giảm âm lượng mà không ảnh hưởng đến phần hình ảnh. Chỉnh nhạc nền và âm thanh ở mức thấp ở những đoạn diễn viên nói chuyện, nếu không khán giả sẽ không nghe lời thoại của phim.

4. Phân tích và gắn kết chặt chẽ các cảnh với nhau

Một khi đã có một phiên bản phim đã được cắt khá tốt, hãy xem lại cùng với các nhà sản xuất và các nhà biên tập phim khác. Nhận ý kiến đóng góp và phê bình của mọi người, và sau đó quay lại chỉnh sửa phim. Trong lần chỉnh sửa thứ 2 này, hãy tập trung vào lưu lượng và nhịp độ của phim.

  • Thực hiện các hiệu ứng chuyển cảnh như mờ dần.
  • Nếu một cảnh có cảm giác như bị rời rạc hoặc chậm chạp, bạn có thể làm chặt bố cục phần đối thoại bằng cách chèn thêm các đoạn cắt trong giữa lời thoại (khi xem phim thỉnh thoảng ta cũng thấy lời thoại lấn sang cảnh khác)

5. Xem lại phim và cắt tỉa ra bản cuối cùng

Sau công đoạn làm bố cục phim chặt chẽ lại, hãy duyệt lại phim lần cuối cùng với các nhà sản xuất, những người biên tập, và những đạo diễn khác. Tiếp nhận thông tin cuối cùng về những chi tiết cần thêm vào, hoặc những sửa đổi, hoặc những vấn đề mà có thể đã xảy ra trong quá trình biên tập.

Khi tất cả mọi người trong E kip làm phim đồng ý với sản phẩm cuối cùng, bạn có thể cho xuất bản và công chiếu bộ phim ngắn của mình cho mọi người xem.

library_Movie


Nguồn: https://www.wikihow.com/Make-a-Short-Film

1. Upload the film to movie editing software.

Upload the video files into video editing software. Organize each of the scenes into bins or folders so that you have access to the video files quickly. This will help keep you organized while you work. Once the files are transferred and organized, you can start cutting them up and editing them. Examples of video editing software includes: Avid, Final Cut Pro, and Windows Movie Maker.
Choose a program that is easy for you to use and that can perform the exact sort of editing that you need.

2. Do a rough cut of the scenes.

Start putting the shots in chronological order. Review them as you go along and check for continuity and flow. During the rough cut, you’ll want to make sure that the story makes sense. Make note of any areas that don’t flow as you watch the film. You can then reorganize it later. In some cases, you may have to re-shoot a scene.

3. Add audio.

Add the audio tracks of the actor’s dialogue and match it up with the video. You’ll also want to take this time to add any music or sound effects that you want in the movie. Keeping the audio tracks and sound effects separate from the video is important. This will allow you to adjust things like volume without affecting the video.
Keep the background music and sounds at a lower volume when people are talking. If they are too loud, you won’t hear the actors.

4. Analyze and tighten up the scenes.

Once you have a decent cut of the film, review it with the producer and other editors. Take people’s feedback and criticism and then go back and re-edit the film. Concentrate on flow and pacing during the second edit.
Implement editing techniques like fades to transition scenes.
If a scene feels like it’s staggering or sluggish, you can tighten up the dialogue by adding cuts in between actor dialogue.

5. Review the film and create a final cut.

After you’ve tightened up the movie, review the movie one last time with the producers, editors, and directors. Get final input on any details that need to be added or altered or issues that may have occurred during editing. Once all of the people producing the film agree on the final product, you can start showing your short film to people.

Leave a Reply