How to Paint Fast, Loose and Bold

Vẽ thế nào cho nhanh, buông và nhấn là tên tạm dịch ra tiếng việt của quyển sách này. Sách chuyên về kỹ thuật vẽ với đầy đủ kiến thức nền tảng.

Vì là định dạng EPUBS nên chúng ta không cần bận tâm đến chất lượng sách.

How to Paint Fast Loose Bold
Thể loại:
 Hội Họa
Tác giả: Patti Mollica
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: EPUBS
Dung lượng: 80,1 MB
Downloadepub-iconHow to Paint Fast Loose Bold

 

CONTENTS

Special Offers
Dedication
Introduction
Choosing Supplies

  1. Creating a Strong Foundation
  2. From Value to Color
  3. Color Mixing for Unity
  4. Brushwork
  5. Painting Fast, Loose & Bold

About the Author
Acknowledgments

 

 

 

 

 

 

 

 

library_book

Leave a Reply