iBook Author – Vẽ hình shape

iBook Author là phần mềm miễn phí tuyệt vời cho người sử dụng MacOS để tạo ra eBook (PDF, ePubs). Khó khăn duy nhất (mà cũng là lớn nhất) là các phần mềm của Apple khó sử dụng do thao tác và hệ thống phím tắt không giống như các phần mềm “trần tục” khác. Cũng vì thế mà dân thiết kế dùng Mac vẫn còn xài các phần mềm Adobe dù rằng đa số phải chấp nhận cài bản xài lậu. 

Để các ứng dụng ngon – bổ – rẻ của Apple dễ sử dụng hơn, mình viết lại các thao tác với công cụ vẽ mảng, điểm và đường vector cùng với phím tắt để chia sẻ và cũng để dành tra cứu lại sau này.

Các hình shape cơ bản

insert > shape

 • Line
 • Line with Arrowhead
 • Line with Two Arrowheads
 • Rectangle
 • Rounded Rectangle
 • Oval
 • Triangle
 • Right Triangle
 • Arrow
 • Double Arrow
 • Diamond
 • Quote Bubble
 • Callout
 • Star
 • Polygon

Hình chữ nhật bo góc có nút chỉnh 4 góc bo tròn

Hình sao có nút chỉnh độ mập của cánh

Chuyển hình shape thành curve

Format > Shape > Make Editable.

Chỉnh hình vuông

Node đỏ để distort, node trắng để transform

Chỉnh tiếp tuyến hình tròn

Draw tool (Bezier tool) 

 • Chọn từ shapes  trên toolbar
 • hoặc Insert > Shape > Draw with Pen

Thao tác với pen tool 

 • Click để tạo corner node mới
 • Click và drag để tạo curve node
 • Dừng vẽ, để đường path hở: nhấn esc
 • Vẽ tiếp: Dclick vào node cuối cùng
 • Đóng kín đường path:  rê chuột vào điểm đầu tiên cho đến khi xuất hiện vòng tròn nhỏ

Chỉnh sửa node

 • Xóa node: chọn và delete
 • Thêm node: Nhấn ⌥ click (con trỏ chuyển thành pen tool plus)
 • Chuyển 1 curve node thành corner node: Dclick
 • Chuyển tất cả node trong shape
  • Từ corner points thành curve points: Format > Shape > Smooth Path.
  • Từ curve points thành corner points: Format > Shape > Sharpen Path.
 • Bẻ tiếp tuyến: nhấn thêm ⌘ khi drag các đầu tiếp tuyến
 • Để liên kết lại 2 tiếp tiếp: nhấn ⌥ drag đầu tiếp tuyến
 • Tách node (cắt path) ?
 • Nối path ?

chuyên đề iBooks Author

command  —  ⌥ option, alt  — ⇧ shift  — ⌃ ctrl  — ⇥ tab  — ↵ Enter

Leave a Reply