iBooks Author – Những câu hỏi thường gặp

Chuyên trang dành cho những thắc mắc về iBooks Author của Apple. (cập nhật liên tục)

Nhân bản bằng cách nhấn giữ Opt và drag khi sửa dòng chữ này, chữ kia cũng bị sửa theo

Làm sao để sử dụng hình vector vẽ trong iBook Authors

Xuất cả file iba ra PDF, dùng phần mềm đồ họa vector mở file PDF như Affinity Graphic, Graphic hay illustrator

Remove format

Trong Styles Drawer: Paragraph Styles > Revert to Defined Style

Không thể Ungroup

Chuyển group từ “inline” sang “Floating”

Tắt snap khi thao tác:

Nhấn giữ phím ⌘

Đổi background theme

Vào Layout, click chọn  theme,

  • Arrange > Unlock
  • Dclick để đổi bg theme

Text không wrap quanh ảnh

Đưa ảnh lên trên cùng: Click phải lên ảnh chọn “Bring to front”

Có thể chỉnh kích thước trang trong iBooks Author không?

Không! IBooks Author làm việc ở trang với kích thước 768px x 1024px hoặc 1024px x 768px

Xuất file PDF kích thước trang A4 từ iBooks Author?

  • File > Print
  • Chọn Page Attributes > Paper Size: A4
  • Chọn Save as PDF

Dấu gạch giữa ngắt từ khi xuống dòng

Bỏ kiểm dòng “Remove hyphenation for paragraph

 

Dấu đỏ gạch chân kiểm tra chính tả

Bỏ kiểm “Check Spelling as you type

Rotate

chuyên đề iBooks Author

https://help.apple.com/ibooksauthor/mac/
https://support.apple.com/en-vn/ibooks-author

Leave a Reply