Kiểm soát ngắt dòng trong iBooks Author

iBooks Author kiểm soát văn bản trong bảng lệnh Inspector > Text

Gần như hầu hết các thuộc tính văn bản có trong bảng lệnh này. Ở đây chúng ta chỉ xem xét về vấn đề kết nối giữa các dòng, các từ và các ký tự trong tag “More

  • Keep Lines Together: Ngăn cản đoạn paragraph bị tách thành nhiều cột hoặc nhiều text boxe.
  • Keep with Following Paragraph: Không tách rời đoạn như tiêu đề khỏi đoạn paragraph theo sau nó.
  • Paragraph Starts on New Page: Ép sang trang mới với paragraph hiện tại, ví dụ như để sử dụng tiêu đề cấp cao nhất như tên chương (tương tự như lệnh Insert > Page Break, hay Insert > Column Break.)
  • Prevent Widow and Orphan Lines: Đảm bảo không lọt 1 dòng nào của paragraph sang cột hay text box khác. Nếu có lọt thì ít nhất là 2 dòng

Tránh dòng góa phụ và dòng mồ côi

Dòng góa phụ (widows line). Dòng cuối cùng của paragraph lọt qua 1 cột sau

lọt chữ “sáng tác” qua cột khác
Một dòng lọt qua cột mới tróng trơn

Dòng mồ côi (orphans line). Dòng đầu tiên của paragraph trồi lên cột trước

Trồi đoạn đầu tiên của đoạn text sau lên cột trước

Trường hợp lỗi “widows line” được xem là nặng hơn “orphans line”. Phát sinh 1 dòng mới chiếm cả 1 cột văn bản tạo ra một khoảng trống rất khó coi ở đầu textbox mới

Để tránh “widows line” và “orphans line”, bạn kiểm chọn dòng Prevent Widow and Orphan Lines

Bỏ dấu gạch ngang ngắt từ khi xuống dòng

Khi đóng text vào khung thì đoạn text sẽ tự động xuống hàng để giữ bề ngang các dòng đều nhau trong cột. Thế nhưng đôi khi dòng text bị ngắt vô tội vạ, tách đôi cả một từ như trường hợp dưới đây.

Trong thiết kế vấn đề này được gọi là “hyphenation“. Có lẽ có kiểu ngắt dòng này có một vai trò nào đó trong các thiết kế khác, cho nên nó là chế độ mặc định ở đây. Về mặt thẫm mỹ thì mình thích giữ nguyên từ hơn, cho dù dòng phải co giãn cho cân xứng. Để không bị ngắt từ, bỏ kiểm dòng Remove hyphenation for paragraph

Chữ ligature

Chữ ligature chỉ có nghĩa là “kết nối” (từ ligari Latin), là kiểu chữ có các ký tự trong 1 từ kết nối với nhau tạo hiệu ứng mềm mại liền lạc đẹp mắt, thường sử dụng trong trang trí như chữ các tựa sách, các tiêu đề hay chữ trong logo

Tuy nhiên trong những văn bản bình thường, việc sử dụng ligature lại gây rối rắm khó chịu. Nếu không thích thì bạn hãy kiểm chọn dòng Remove ligature

chuyên đề iBooks Author


Tham khảo từ: http://www.dummies.com/consumer-electronics/tablets/ipad/how-to-control-hyphenation-and-line-breaks-in-ibooks-author/

Leave a Reply