Tạo đường viền nhiều lớp

Để thay đổi không khí, mời bạn cùng tôi vẽ 1 đường viền màu 4 làn theo kiểu cầu vồng trên Adobe illustrator, phiên bản CC

Bước 1: Tạo 1 Art brush có 4 dải màu

 • Vẽ 1 hình vuông màu kích thước tùy vào bảng vẽ (ở đây là 10 mm x 10 mm)
  • Dùng Rectangle tool , giữ thêm phím shift, drag theo đường chéo để vẽ 1 hình vuông
  • Chỉnh kích thước trong bảng lệnh Transform (10 mm x 10 mm)
 • Dùng Selection tool (V) click chọn hình rồi Enter. Hộp thoại Move xuất hiện, nhập vào các thông số.
  • Nhập Horizontal: 10 mm (bằng với chiều dài cạnh hình vuông)
  • Nhấn Tab chuyển sang ô Vertical, nhấn delete để áp hướng dịch chuyển theo phương ngang
  • Nhấn Tab cho đến khi chuyển đến nút “copy”. Nhấn Enter (hay click trực tiếp lên nút “copy”)
  • Nhấn ⌘_D, 4 lần để lặp lại thao tác nhân bản cho ra 4 hình vuông xếp ngay ngắn kề liền nhau
 • Đổ màu 4 hình vuông như minh họa dưới đây
 • Group 4 hình vuông lại và kéo vào bảng lệnh Brush (Brush palette F5). Một hộp thoại new Brush xuất hiện, chọn Art Brush.
 • Trong hộp thoại Art Brush Options: Đặt tên Brush là “stroke-rainbow” và  chọn Direction theo hướng lên trên và điều chỉnh kích thước bằng cách kéo thanh trượt Width

Bước 2: Áp brush mới vừa tạo thành lên 1 đường path

 • Vẽ 1 đường path bằng pen tool (giữ Shift để đường kẻ thẳng)
 • Chọn đường path và click vào brush “stroke-rainbow” vừa tạo trong brushes palettes

 • Có thể bo tròn những góc vuông cho nghệ thuật hơn bằng lệnh : Effects > Stylize > Round conner (Radius = 2px)

Lưu ý

 • Có thể vẽ dãy màu uốn lượn theo 1 đường cong, thay vì đường thẳng, tùy thuộc đường Path của bạn dạng gì

 • Có thể điều chỉnh kích thước bề ngang dãy màu bằng cách điều chỉnh thanh trượt Width trong hộp thoại Art Brush Options.
 • Muốn điều chỉnh riêng từng dãy màu thì bạn chọn Object > Expand Appearance.. như ảnh nền dưới đây

 

Tạo đường có bề ngAng biến đổi

Bước 1: Áp dãy màu lên 1 đường thẳng

Bước 2: Chọn Object > Envelope Distort > Make with Mesh (Rows: 4; Columns: 4). Illustrator sẽ chia thành 4 phân đoạn để hiệu chỉnh.

Bước 3: Dùng công cụ drag chọn hết các anchor cùng trục đứng

 • Thắt nút, kéo rộng dãy màu: dùng công cụ
 • Xoay: dùng công cụ
 • Kéo nghiêng: dùng công cụ


Tham khảo
http://aglasem.com/downloads/?p=4946http://www.youtube.com/watch?v=T9OjWDcVmGs
http://blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/illustrator-tutorial-create-a-colourful-abstract-wavy-ribbon

Leave a Reply