Trọn bộ tạp chí ImagineFX 2016

Thêm một bộ tạp chí về mỹ thuật kỹ thuật số, chuyên về giả tưởng, thần thoại dành cho họa sĩ kỹ thuật số, trọn bộ cả năm 13 quyển.

Chất lượng tạp chí rất đẹp với nhiều hình ảnh minh họa, có thể copy text trực tiếp từ các trang tạp chí. Có thể download các file gốc từ các thủ thuật trong bài.

Thể loại: Hội họa giả tưởng
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: true PDF
website: http://imaginefx.creativebloq.com

Sách đẹp ở định dạng digital PDF, để download, bạn click phải lên PDF và chọn “save link as…

 • 2016-01_ImagineFX_130 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-02_ImagineFX_131 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-03_ImagineFX_132 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-04_ImagineFX_133 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-05_ImagineFX_134 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-06_ImagineFX_135 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-07_ImagineFX_136 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-08_ImagineFX_137 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-09_ImagineFX_138 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-10_ImagineFX_139 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-11_ImagineFX_140 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-12_ImagineFX_141 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN
 • 2016-Christmas_ImagineFX_142 — PDF ⋅ 96 MB ⋅ EN

library_book

4 thoughts on “Trọn bộ tạp chí ImagineFX 2016

Leave a Reply