Indesign – Tạo file PDF với form

Lấy ví dụ là đang thiết kế nhãn hàng cho 1 nhà máy, các sản phẩm đều có chung 1 nhãn hàng nhưng sẽ khác theo số lô theo ngày sản xuất, xuất xứ, chủng loại,… 

Bạn có thể thiết kế 1 nhãn hàng rồi chuyển file để bộ phận nhà máy nhập ngày tháng vào trên các phần ềm thiết kế. Tuy nhiên, có cách đơn giản hơn là thiết kế 1 nhãn PDF và chừa 1 ô làm form cho công nhân nhà máy nhập số liệu trên Acrobat Reader hay Preview trên Mac

Để tránh dài dòng, chúng ta cứ xem là nhãn hàng đã được thiết kế rồi, giờ chỉ cần thêm form rồi lưu lại ở định dạng PDF và gởi cho nhà máy nữa thôi.

Bước 1: Tạo form vào vị trí nhập liệu

  • Quét tạo 1 khung nhập text bằng Type Tool
  • Dùng Selection tool Click chọn khung text vừa tạo, vào Object > Interactive > Converrt to Text Field

Bảng lệnh Buttons and Forms xuất hiện và bạn đặt tên form cho dễ quản lý trong trường hợp có nhiều form. Để mở lại bảng lệnh này bạn vào Window > Interactive > Buttons and Forms

Bước 2: Xuất file PDF còn giữ khung nhập text

  • Vào File > Export…
  • Chọn Format: Adobe PDF (Interactive)

Từ giờ bạn chỉ cần mở file PDF bằng Acrobat Reader nhập ngày sản xuất vào và in bình thường mà không cần đến các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp cồng kềnh, rối rắm.

Leave a Reply