Pages iPad và công thức toán học

Cùng với Page trên Mac được nâng cấp lên phiên bản 6.1.1 với tính năng chèn thêm được các công thức toán học thì phiên bản Page mới update trên iPad cũng làm được điều tương tự.

Chèn công thức

Vào  >     > Equation..

 

Giao diện hộp thoại Equation trên iPad sẽ xuất hiện với giao diện có vẻ như còn chuyên nghiệp hơn cả phiên bản Page trên Mac nữa

 

Giống như Page trên Mac, Pages trên iPad sử dụng các công thức khoa học theo cú pháp của LaTeXit

Các công thức toán học cơ bản

 

1. Số mũ và chỉ số dưới:

Cái này bạn có thể sử dụng superscript hay subscript theo định dạng thông thường hay theo cách quy định toán học

  • A2 → A^2
  • A2  → A_2

2. Phân số

 

3. Căn số

4. Các toán tử

5. Trị Tuyệt Đối

6. Tổ Hợp

7. Hình Học

8. Các biểu thức nâng cao


https://support.apple.com/en-vn/HT202501
http://reu.dimacs.rutgers.edu/Symbols.pdf
https://discussions.apple.com/docs/DOC-10041
https://support.apple.com/en-us/HT207569
https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics

Leave a Reply