iThoughts iPad – Vẽ sơ đồ quy trình

Đây là sơ đồ mà các mục đều cùng cấp, nằm hàng và luôn có điểm khởi đầu và điểm kết thúc

Đây là kiểu sơ đồ thường gặp sau Concept Mapping

 

Topic START: là topic mặc định trên canvas

Topic Step1: Để tạo topic mới có đường liên kết với topic củ: Tap chọn topic START,  giữ nút Shift rồi Double tap lên canvas.

Chỉnh đường liên kết có hướng: Tap lên dấu cộng “+” ở giữa đường liên kết và chọn Properties. Chọn kiểu bắt đầu (Start) và đầu cuối (End) của liên kết

Thêm chú thích cho liên kết: Double tap lên dấu cộng giữa liên kết và nhập text.

Loại bỏ chú thích liên kết: Tap chọn chú thích và chọn Properties > Remove Text trong hình minh họa trên

Sắp xếp các topic thẳng hàng ngang

Giữ nút Shift và quét chọn tất cả các topic. Tap len topic làm chuẩn chọn theo thú tự menu sau: Arrange > Align > Horizontally > Center

Thêm kết cho những topic liên quan : Tap chọn topic, sau đó giữ nút Shift và Double tap lên topic khác

Leave a Reply