iThoughts iPad – Di chuyển, tách gộp Topic

Tiếp tục phần 2 của chủ đề topic với những thao tác cao cấp hơn như chọn nhiều topic, tách topic từ nhánh này ghép vô nhánh khác, gộp 2 topic lại với nhau.

Chọn nhiều topic

 • Chọn hàng loạt: Tap lên topic, và chọn Select trong menu
  • Chọn hết các topic cùng cấp: Siblings
  • Chọn hết các topic trong nhánh con: Children
  • Chọn hết các topic trên 1 cấp: Cousins
  • Chọn hết các topic liên quan: Related
 • Chọn cả nhánh: Giữ topic trong 3s
 • Chọn thủ công
  • Giữ nút Shift trên canvas và tap chọn nhiều topic
  • Giữ nút Shift trên canvas và drag vùng chọn nhiều topic
  • Dùng ngón tay giữ lên canvas 3s và drag vùng chọn nhiều topic (lưu ý là nếu sử dụng Apple pencil thay cho ngón tay bạn sẽ vào chế độ vẽ phát thảo)

Di chuyển topic

 • Tách nhánh: Kéo topic A vào topic B để chuyển topic A (và nhánh con của nó) thành nhánh con của topic B
 • Tách topic nhánh thành topic gốc: Kéo topic và giữ cho đến khi xuất hiện chữ Float thì buông
 • Gộp 2 topic vào nhau: Kéo topic A vào topic B và giữ cho đến khi xuất hiện chữ merge thì buông

Tắt hiện các nhánh

Tap vào dấu “+” và “-” ở cạnh phải của khung bao topic

 

Leave a Reply