iThoughts iPad – Tạo, nhân bản Topic

Khi đã lao vào tìm hiểu thì mới thấy quá nhiều chất xám được đầu tư vào một ứng dụng như iThoughts trên iPad. Việc thích hợp nhất là chia thành nhiều phần nhỏ để nội dung không quá cồng kềnh trong 1 bài viết.
Chúng ta hãy xem qua phần 1 với các thao tác cơ bản như copy, tạo mới và delete topic

Tạo topic

 • Thêm topic cùng cấp (sibling topic)
  • Drag nút Sibling topic vào giữa topic
  • Tap chọn topic và
   • Nhấn giữ nút Sibling topic  trong 3s
   • Nhấn phím Enter
   • Nhấn phím Enter ↵ 3 lần trong chế độ edit text
 • Thêm topic con (child topic)
  • Drag nút Sibling topic  vào cạnh phải topic
  • Drag nút Child topic  vào giữa topic
  • Tap chọn topic và
   • Double tap lên canvas
   • Nhấn giữ nút Child topic  trong 3s
   • Nhấn phím tab
   • Nhấn phím spacebar ⎵ 3 lần trong chế độ edit text
 • Chèn topic cha (parent topic)
  • Nhấn giữ nút Child topic  chọn New Parent
  • Nhấn giữ nút Sibling topic   chọn New Parent
 • Thêm mục gốc mới:
  • Double tap lên canvas
  • Nhấn giữ Apple pencil lên canvas trong 3s

Nhân bản topic

 • Copy cả nhánh topic:
  • Tap chọn topic, xuất hiện menu, chọn Copy và chọn Branch để copy cả nhánh topic đang chọn
  • Tap lên topic và chọn Paste để gắn nhánh copy vào
  • Tap lên canvas và chọn Paste để copy nhánh ra thành một map mới
 • Copy topic ra thành topic gốc: Giữ nút Shift trên canvas và kéo topic

Delete topic

 • Kéo topic vào nút trash
 • Chọn topic và nhấn giữ nút trash trong 3s
 • Giữ nút Shift trên canvas, tap chọn nhiều topic và nhấn giữ nút trashtrong 3s

 

Leave a Reply