Around the Rim

Johnson Cheung-shing Tsang là một nhà điêu khắc người Hongkong chuyên trên chất liệu gốm sứ, thép không gỉ với nhiều tác phẩm nghệ thuật đại chúng.

Hầu hết các tác phẩm của ông sử dụng các kỹ thuật điêu khắc hiện thực với các ý tưởng siêu thực, tích hợp 2 yếu tố: Con người và các đối tượng vào trong các chủ đề sáng tạo.

Dưới đây là một trong các tác phẩm của ông với tên gọi là Around the Rim (Xung quanh vành đai)

Tác phẩm từ một cái thố sứ có một thiết kế rất độc đáo

 

Các hình người là mặt cắt của thành thố sư lúc chưa nung

 

Chỉnh dáng để tạo sự liền lạc hành động

 

Tách chân tạo thế đứng độc lập

 

Bắt đầu khâu sắp xếp, đòi hỏi yếu tố thẫm mỹ

 

Tất cả có 19 hình người được tách ra từ vành thố sứ

 

Cận cảnh tác phẩm hoàn chỉnh trước khi nung

 

Tác phẩm hoàn chỉnh, sau khi nung

 

Thể hiện 1 nhóm người, có một số đã đi xuống đáy thô xâm sấp nước

 

 

Một số vẫn còn đứng trên thành..

 

Chúng nhìn nhau và tự hỏi..”Tại sao mình phải rời xa??”

Nguồn

http://avaxnews.net/touching/cculpture_around_the_rim_by_johnson_tsang.html
https://johnsontsang.wordpress.com/page/3/

Johnson Cheung-shing Tsang là một nhà điêu khắc người Hongkong chuyên trên chất liệu gốm sứ, thép không gỉ với nhiều tác phẩm nghệ thuật đại chúng.

Hầu hết các tác phẩm của ông sử dụng các kỹ thuật điêu khắc hiện thực với các ý tưởng siêu thực, tích hợp 2 yếu tố: Con người và các đối tượng vào trong các chủ đề sáng tạo.

Dưới đây là một trong các tác phẩm của ông với tên gọi là Around the Rim (Xung quanh vành đai)

Tác phẩm từ một cái thố sứ có một thiết kế rất độc đáo

 

Các hình người là mặt cắt của thành thố sư lúc chưa nung

 

Chỉnh dáng để tạo sự liền lạc hành động

 

Tách chân tạo thế đứng độc lập

 

Bắt đầu khâu sắp xếp, đòi hỏi yếu tố thẫm mỹ

 

Tất cả có 19 hình người được tách ra từ vành thố sứ

 

Cận cảnh tác phẩm hoàn chỉnh trước khi nung

 

Tác phẩm hoàn chỉnh, sau khi nung

 

Thể hiện 1 nhóm người, có một số đã đi xuống đáy thô xâm sấp nước

 

 

Một số vẫn còn đứng trên thành..

 

Chúng nhìn nhau và tự hỏi..”Tại sao mình phải rời xa??”

Nguồn

http://avaxnews.net/touching/cculpture_around_the_rim_by_johnson_tsang.html
https://johnsontsang.wordpress.com/page/3/

Leave a Reply