Keynote – Hiệu ứng chuyển động

Nếu bạn hỏi thế mạnh của keynote là gì nếu so với các phần mềm trình chiếu khác (như power point) thì câu trả lời sẽ là “hiệu ứng chuyển động” (animate effects). Mình ấn tượng các bài trình chiếu của Apple trong những lần hội nghị khách hàng hay các buổi ra mắt sản phẩm của tập đoàn này, chúng thật thu hút và đầy chất nghệ thuật.

Keynote có bộ thư viện hiệu ứng các chuyển động phong phú, đẹp và lạ mắt. Bạn có thể áp chuyển động lên

 • Slide (slide transition) qua hiệu ứng chuyển cảnh, lật trang
 • Đối tượng (Object Animate) qua các hiệu ứng
  • Xuất hiện (Build In)
  • Biến mất (Build Out)
  • Thay đổi (Action)

Hiệu ứng chuyển slide

Hiệu ứng chuyển cảnh

Appear & Move

Clothesline
Confetti
Dissolve
Drop
Droplet: sóng gợn gọt nước rơi
Fade Through Color
Grid:
Iris
Move In
Push
Reveal
Switch
Wipe

Flip, Spin & Scale

Blinds
Color Planes
Cube
Doorway
Fall
Flip
Flop
Mosaic
Page Flip
Pivot
Reflection
Revolving Door
Scale
Swap
Swoosh
Twirl
Twist

Object Effects

Object Cube
Object Flip
Object Pop
Object Push
Object Revolve
Object Zoom
Perspective

Text Effects

Shimmer
Sparkle
Swing

Click chọn slide bên cột thumbnail

Rất nhiều hiệu ứng chuyển cảnh đẹp như hiệu ứng quầng nước, hiệu ứng khối 3D,… Bạn tìm hiểu thêm nhe

Áp chuyển động cho đối tượng

Hiệu ứng xuất hiện

Appear & Move

Appear
Blur
Compress
Dissolve
Drift
Drift and Scale
Drop
Fade and Scale
Fly In
Iris
Move In
Typewriter
Wipe

Flip, Spin & Scale

Blinds
Cube
Flip
Orbital
Pivot
Pop
Scale
Scale Big
Spin
Swoosh
Twirl
Twist and Scale

Special Effects

Anvil
Blast
Bouncy
Comet
Confetti
Fireworks
Flame
Flash
Bulbs
Lens Flare
Shimmer
Skid
Sparkle
Squish
trace

Tất nhiên là muốn áp hiệu ứng cho đối tượng nào, việc đầu tiên là bạn click chọn đối tượng đó trước.

Có thể áp hiệu ứng cho các đối tượng như hình mảng (shape), ảnh (image), hoặc chữ (text)

 • Áp hiệu ứng khi đối tượng xuất hiện (Build In) như rơi từ trên xuống, bay từ ngoài vô, từ mờ rõ dần,…Có rất nhiều hiệu ứng lạ, đẹp như hiệu ứng loé sáng, pháo bông,….
 • Áp hiệu ứng đối tượng biến mất (Build Out)
 • Áp hiệu ứng biến đổi (Action): như rung, đổi màu, zoom to nhỏ để gây chú ý, di chuyển, xoay,…

 

Áp hiệu ứng xuất hiện, biến đổi hay biến mất khá tương tự nhau. Ảnh trên là áp hiệu ứng Blur (mờ rõ) cho hiệu ứng xuất hiệu hình chữ nhật màu cam.

Sắp xếp thứ tự các chuyển động và gài động tác

Bằng cách click và kéo các thanh hiệu ứng trong hộp thoại Build Order, bạn có thể thay đổi thứ tự thời gian các chuyển động xảy ra.

Bạn cũng có thể gán sự kiện gây ra chuyển động đó như

 • On Click: Chuyển động xảy ra khi click chuột
 • With Build 1: Chuyển động xảy ra cùng lúc với chuyển động trước nó, tất nhiên bạn có thể gây ra độ trễ hoặc tốc độ bằng cách chỉnh giá trị Delay (trễ) hoặc Duration & Direction (tốc độ)
 • After Build 1: Chuyển động xảy ngay sau chuyển động trước, cũng như đã nói, bạn có thể chỉnh độ trễ và tốc độ để hiệu ứng ấn tượng hơn.

Với hiệu ứng chữ, bạn có thể áp hiệu ứng lên từng ký tự, chữ hoặc cả câu…

Leave a Reply