Keynote iPad – Tạo file gif từ movie

“Nghe nói” có rất nhiều cách để chuyển 1 đoạn Clip thành một file Gif kể cả chuyển đổi trực tuyến trên các trang web . Tuy nhiên với các tín đồ Apple thì bạn luôn có trong tay 1 công cụ làm được chuyện đó: Keynote trong bộ iWork của Apple

Bài viết này sẽ chỉ cách sử dụng keynote trên iPad chuyển một đoạn clip thành một file Gif. Keynote trên Mac sẽ dành cho một bài hướng dẫn khác

Giờ thì mở keynote trên iPad và bắt tay làm việc

Bước 1: Chèn Video vào Slide

  • Tap vào nút “+” và chọn dòng đầu tiên Photo or Video.
  • Chọn video từ trong thư viện Photos để đưa vào slide Keynote

Bước 2: Chỉnh thuộc tính Video trong Keynote

Tap chọn Video trên Slide, tap nút Format > Movie kiểm chọn Loop và tắt Start on Tap. Thuộc tính này cho phép bạn tạo ra 1 file gif chuyển động liên tục.

Bước 3: Chỉnh kích thước Slide

Kích thước Slide cũng sẽ là kích thước file gif vì vậy nên chỉnh nhỏ lại để tránh nặng máy

Tap nút 3 dấu chấm, chọn Document Setup và tap chọn Slide Size ở cạnh đáy giao diện màn hình

Tap vào Custom và chỉnh kích thước theo đơn vị pts

Bạn sẽ cần kéo chỉnh kích thước Video bao phủ hoàn toàn Slide để khi xuất file gif không bị lòi nền đen

Bước 4: Xuất file gif

Đây là bước dễ nhất. Cũng  tap lên nút 3 chấm nhưng lần này chọn Share > Animated GIF

Leave a Reply