Keynote và hiệu ứng mặt na

Hiệu ứng mặt nạ là phần không thể thiếu trong thiết kế một bài trình chiếu. Nó khắc phục được dạng hình chữ nhật mặc định nhàm chán của ảnh số jpg, làm cho ảnh nghệ thuật hơn, có thể hiển thị trên background với bất kỳ dạng nào, thâm chí là ảnh trong hình dạng 1 chiết lá

Với keynote, hiêu ứng này có thêm 1 số tuỳ chỉnh cao cấp, mà bạn có thể chỉnh sửa hình dạng mặt nạ hoặc cho phép phần nào của ảnh được lộ ra.

Cách 1: Kéo một Ảnh vào một hình shape

  • Vẽ một hình shape
  • Kéo (drag) ảnh từ bên ngoài vào hình shape trong keynote

Cách 2: Gộp một ảnh có sẵn vào một hình shape

  • Kéo 1 ảnh vào keynote, vẽ một hình shape lên trên nó (hình shape nằm trên ảnh)
  • Chọn cả 2 (ảnh và hình shape), Click chọn Format > image > Mask with Selection..

Cách 3: Áp mặt nạ vào ảnh đang có sẵn: Chọn ảnh, Click chọn Format > image > Mask with Shape..

Minh hoạ dưới đây áp hiệu ứng mặt nạ hình ngôi sao lên ảnh cô gái chăm sóc lúa

Bạn có thể tuỳ chỉnh hình dạng mặt nạ (Xoay, kéo) hoặc ảnh (di chuyển, phóng to, thu nhỏ, xoay..)

Leave a Reply