Knives and Swords a visual history

“Knives and Swords a visual history”, tạm dịch là “Lịch sử hình ảnh về Dao và Kiếm”, là một trong những quyển artbook rất hay mà mình không biết đưa vô mục gì. Đọc sách bạn sẽ mãn nhãn các loại dao kiếm từ xưa đến nay, rất nhiều thứ lạ mắt và thậm chí còn.. kỳ dị.

Là người mê dao nên mình thích các kiểu dáng dao kiếm cổ, và đã từng lang thang cả ngày trên đường phố Bangkok để tìm mua con dao.. Thổ Nhĩ Kỳ, tiếc là bây giờ không còn nó nữa.

Sách rất bổ ích cho những ai đang tham khảo lại các vũ khí xưa như: đồ hoạ game, điện ảnh, quán cạphe, cửa hiệu đồ cổ…

Định dạng: PDF
Dung lượng: 33.7 MB (362 trang)
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tác giả: Chris McNab
Tủ sách: DK
Download: pdf-icon Knives and Swords a visual history

CONTENT

ANCIENT BLADES 3000 BCE–1000 CE

Introduction
The first blades
Mesopotamia and Egypt
Bronze- and Iron-Age blades

ELTIC WARRIOR
Bronze-and Iron-Age blades (cont.)
Ancient Greece

HOPLITE
Ancient Rome

ROMAN GLADIATOR 34
Anglo-Saxon and Frankish blades

EARLY ARMOR
Viking blades

VIKING RAIDER
Spears and arrows

————————————————————-

THE MIDDLE AGES 1000–1500

Introduction
European swords

TOURNAMENT COMBAT
European swords (cont.)

MEDIEVAL KNIGHT
European daggers

MEDIEVAL FOOT SOLDIER
European staff weapons

MEDIEVAL FIGHT BOOKS
Aztec blades
Japanese and Chinese blades

SHAOLIN MONK
Japanese and Chinese blades (cont.)
Asian staff weapons
Arrows and bolts
BLADE VS. BOW

————————————————————-

THE AGE OF SWORDSMANSHIP 1500–1775

Introduction
Two-handed swords
European infantry and cavalry swords

DUELING
European rapiers
European small swords
European hunting swords

COSSACK WARRIOR
European daggers

LANDSKNECHT
European one-handed staff weapons
European two-handed staff weapons

PIKEMAN
Indian and Sri Lankan swords
Indian staff weapons

CUTTING AND THRUSTING
Japanese samurai weapons
Wakazashi sword

SAMURAI
Asian daggers
Combination weapons

TWILIGHT OF THE SWORD 1775–1900

Introduction
European swords

BRITISH CAVALRYMAN
European swords (cont.)

FENCING
Swords of the American Civil War

UNITED STATES CAVALRYMAN
European and American bayonets

BAYONET TACTICS
North American hilt weapons

NORTH AMERICAN WARRIOR
Ottoman Empire swords

OTTOMAN WARRIOR
Ottoman Empire swords (cont.)
Chinese and Tibetan swords

NINJA
Japanese special weapons

KENJUTSU
Indian swords
Indian blades
Indian staff weapons
African blades

ZULU WARRIOR
African blades (cont.)
Daggers of Oceania

MAORI WARRIOR

————————————————————-

THE MODERN WORLD 1900 ONWARD

Introduction
German and Italian blades

WWII BRITISH COMMANDO
British, American, and Allied blades

GURKHA
Japanese blades
Modern African blades
Postwar bayonets

————————————————————-

Glossary
Index
Acknowledgments

 

 

 

 

 

 

 

 

library_book

Leave a Reply