Digital Painting

SÁCH, TẠP CHÍ

Color  Màu sắc
Composition  Bố cục
Decoration – Ornaments  Trang trí – hoa văn
Design – Print  Thiết kế – in ấn
Typoraphy  Nghệ thuật chữ
Photography Nhiếp Ảnh
Digital painting  Hội họa kỹ thuật số
Substance  Chất liệu
Landscape  Vẽ phong cảnh
Still Life  Tĩnh vật
Dessin  Hình họa
Female Anatomy For Artist  Các thế dáng phụ nữ
Comics – Manga  Hoạt hình – Truyện tranh
Sculture  Điêu khắc
Movements  Trường phái, Lịch sử mỹ thuật
Architechture  Kiến trúc – sân vườn
Costume – Makeup Trang phục – trang điểm
Weapon – Vehicle Vũ khí – Phương tiện
Craft  Thủ công

Bách Khoa Toàn Thư

Britannica Illustrated Science Library

Tủ sách BEFORE and AFTER
Tủ sách QUICKSTUDY
Tủ sách DUMMIES

10 mistakes in digital painting (Clint Cearley)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Advanced Painter Techniques (Don Seegmiller)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Becoming a Graphic and Digital Designer 5ed (Steven-Heller)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Beginner guide to Digital Painting — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Berserk Illustration Book (Kentaro-Miura)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

CorelPainter12 Digital Painting Fundamentals (Rhoda-Grossman-Draws)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Digital Art Masters – Vol01 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Digital Art Techniques for Beginners — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Digital Matte Painting — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Digital Painting and Postworking — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Digital Painting Hair and Face Painting — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Digital Painting Techniques Using Corel Painter 2016 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Digital Texturing and Painting (Owen-Demers)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Drawing in the Digital Age (Wei-Xu)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Elements Digital Painting Tutorial – Vol01 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Elements Digital Painting Tutorial – Vol02 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Elements Digital Painting Tutorial – Vol03 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Fabric Surface Design (Cheryl-Rezendes)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

From Point to Pixel (Meredith-Hoy)EPUBS ⋅ 3 MB ⋅ EN

Girls and Monsters (El-Sketchbook-Lorenzo)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Good-and-geeky iPad-artist (David-Allen-Wizardgold)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

How to Draw Teenage Mutant — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Imaginary Characters (Karen-OBrien)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Mastering Digital 2D and 3D Art (Les-Pardew)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Paint or Pixel (Jane-Frank)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Painting For Photographers (Karen-Sperlings)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Photoshop Digital-Painting (Susan-Ruddick-Bloom)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Speed-Painting Digital Painting Tutorial – Vol01 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Speed-Painting Digital Painting Tutorial – Vol02 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Speed-Painting Digital Painting Tutorial – Vol03 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

The Art of Lord of Arcana (Square-Enix)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

The Complete Guide to Digital Painting – Vol01 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

The Complete Guide to Digital Painting – Vol02 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

The Complete Guide to Digital Painting – Vol03 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

The Digital Art Book – Vol01 — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

The Digital Matte Painting Handbook — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

The Photoshop and Painter Artist tablet Book – 2 edition — PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

The Skillful Huntsman (Iain-McCaig)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN

Wonderbook (Jeff-Vandermeer)PDF ⋅ 3 MB ⋅ EN