Đức Hòa mùa đậu

Vẫn vùng đất Đức Hoà – Long An vào mùa trổ đậu (đậu phộng, người miền bắc gọi là củ lạc).

Bộ sưu tập: Đức Hòa Long An Mùa đậu năm 2012
Chất lượng ảnh: 300 ppi (4608 px x 3072 px, )
Download ảnh 300 ppi Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

 Chén kiểu coi rẻ chén sành
Rằng tôi thanh lịch còn anh quê mùa
Không quê sao có thị thành
Không quê cơm trắng đâu anh xới đầy?

library_photostock

Leave a Reply