LumaFusion – Hỏi nhanh đáp gọn

Chuyên trang các câu hỏi về biên tập phim trên LumaFusion

Thêm phụ đề cho phim

Hiện tại lumafusion 2.0 chưa có chức năng này. Tuy nhiên bạn có thể tạo phụ đề thủ công bằng cách kết hợp với keynote và chức năng ghi lại giọng đọc trên iPad ở link sau

Kích thước phim up lên youtube

size: HD 1080p – 1920×1080 (max 4K – 2160p – 3840×2160)
aspect ratio: 16:9
max size: 128GB
max length: 12 hours
formats: .mov, .mpeg, .mp4, .avi, .wmv, .mpegps, .flv, webM, and 3GPP

Để vào chế độ Edit

Double tap lên track

Để áp hiệu ứng cho track

  • Double tap lên track vào chế độ Edit
  • Click Color & Effects  ở cạnh dưới cửa sổ Preview

Leave a Reply