LumaFusion – lồng video vào text

Thực ra là “Lồng Video vào text” trong LumaFusion là hiệu ứng xoá nền xanh chứ không phải là hiệu ứng mặt nạ như trong các ứng dụng media khác. Vì vậy thao tác sẽ hơi nhiều bước hơn 1 chút nhưng cũng khá đơn giản và dễ thực hiện

Bước 1: Hãy đưa 1 đoạn Video và text vào Canvas

  • Video: tap vào nút Sources  và chọn Video trong Photos
  • Text: tap vào nút Add  và chọn Main Title, gõ vào 1 chữ, ví dụ như VIDEO. Lưu ý là nên chọn font mập để hiệu ứng hiển thị rõ hơn.

Nếu mọi chuyện thành công bạn sẽ có 2 Clip trong timeline của LumaFusion

Để tạo được hiệu ứng như mask bạn cần đổi màu text thành màu xanh lá cây. Thao tác một trong 2 cách sau để vào chế độ Editor của clip Text

  1. Double tap lên clip Text
  2. Tap chọn clip text và tap vào nút Edit

Trong thanh Text properties,  tìm đến mục Face color và đổi màu Text thành màu xanh lá cây như hình minh hoạ ở trên.

Bước 2: Chèn một hình shape chữ nhật bao trùm lên canvas

Vẫn trong chế độ Editor của clip Text , tap vào nút Add có dấu “+” và chọn Shape

Kéo cạnh, hoặc góc hình shape để chỉnh kích thước hình shape phủ hết canvas. Đổi màu hình shape thành màu đen ở mục Face Color trong thanh Shape properties.

Trong thanh properties, chuyển layer shape nằm trên Text bằng nút Arrange hoặc kéo layer shape lên trên cùng nếu cần thiết

Bước 3: Áp hiệu ứng Chroma Keys cho clip Text

Vẫn trong chế độ Editor của Clip text, tap vào nút Color & Effects . Trên thanh Effect trên cùng, bên phải chọn nút chroma key

Kết quả nhận được là 1 chữ với video ở bên trong.

Leave a Reply