Làm giao diện GIMP giống như PSD

Nếu chưa quen với giao diện của GIMP, bạn hoàn toàn có thể biến GIMP thành photoshop bằng cách cài đặt theme từ bên ngoài hoặc sắp xếp các panel lại. Bằng cách này bạn rút ngắn thời gian trong bước đầu tiếp cận với phần mềm miễn phí chuyên nghiệp này.

Sắp xếp các panel và kéo toolbox thành còn 2 cột

 • Đầu tiên bạn cần kéo các panel dưới toolbox sang canh phải, đặc biệt là bảng tool options
 • Sau đó kéo ốm toolbox lại còn 2 cột
 • Sắp xếp các panel bên phải cho hợp lý

Sau khi sắp xếp GIMP sẽ giữ nguyên giao diện cho các lần sau sử dụng. Để trở lại giao diện mặc định, bạn click Reset Saved Window Positions to Default Values trong GIMP > Preferences > Window Management, click OK 2 lần để xác nhận và lưu thay đổi. Giao diện mặc định sẽ trở lại sau khi bạn restart GIMP.

Sử dụng theme

Cách này bạn phải cài đặt thêm các theme từ bên ngoài, các theme này thay đổi cả icon các công cụ Gimp cho giống photoshop luôn. Ví dụ cài đặt theme PsIcons theo các bước như sau

 • Download theme và Unzip
 • Copy thư mục “PsIcons” trong 159293-PSIcons1.1 > themes
 • Right-click GIMP-2.10.app trong thư mục Applications và click show package contents
 • Paste PsIcons vào thư mục theme theo đường dẫn Contents > Resources > share  > gimp  > 2.0  > themes
 • Mở Phần mềm Gimp và vào trong GIMP > Preferences > Theme: chọn PsIcons

Download theme

 • 159293-PSIcons1.1 (https://www.gnome-look.org/p/1012362/)
 • McGimp 2.10.6 Standard Edition (https://www.pcsteps.com/1566-make-gimp-look-work-like-photoshop/, https://www.partha.com)
 • Gimp 2.8 Photoshop Tweaks (https://www.pcsteps.com/1566-make-gimp-look-work-like-photoshop/)

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Leave a Reply